Loading...

Câu lạc bộ Paris Đà Nẵng
Thường xuyên chiêu sinh các lớp khiêu vũ, Bellydance từ cơ bản đến nâng cao. Nhận dạy kèm
cá nhân, nhóm tập thể.
Bao gồm 12 vũ điệu:
1. Twist
2. Zouk
3. Salsa
4. Bachata
5. Paso double
6. Tango
7. Cha cha cha
8. Rumba
9. Bebop
10.Boston
11.Valse
12.Slow
Mọi thắc mắc liên hệ:
+ Địa chỉ:02 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.
+ Điện thoại: 0903525464 (Mai Hoa), 0907772660 (Andre).

[img]http://google.com/C:\Users\Thao Si
Ke\Desktop\15196039_1616857275283566_7683784941724597586_o.jpg/15196039_16168572
75283566_7683784941724597586_o.jpg[/img]
QRCode
Đăng bởi thảo
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0905371503
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
loading...
Liên hệ người đăng tin