Loading...
Liên kết ưu tiên
Tất cả các mục rao vặt [-]


Hiệu đề trên gốm sứ thời Càn Long, Ung Chính
Hiện nay tôi có 1 số bản photo 12 cuốn sách dành cho những người đam mê và sưu tầm cổ
vật,
đó là:
1. “Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn” – Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Mỹ Thuật 1994.
Cuốn sách này nói về những kinh nghiệm chơi và cách mua đồ của cụ VHS, thời gian , hoàn
cảnh
và giá 1 số món đồ của nhà sưu tập VHS...
2. “Khảo về đồ sứ men lam Huế” - Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Mỹ Thuật 1994.
Cuốn sách Đồ sứ men lam Huế của cụ VHS, thú chơi ấm chén, gốm Đường Tống, Bát
Tràng…
3. "Thú chơi cổ ngoạn" - Vương Hồng Sển, xuất bản 1971
Nội dung chính của cuốn sách:
- Lời tự
- Vì sao tôi ham sách và thích cổ ngoạn
- Nước Việt Nam yêu quý
- Chuyện coi voi già trong sở thú
- Dẫn
- Văn nhược hư
4. “Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ” - Tg: Trần Khánh Chương, nhà xuất bản Mỹ Thuật
2004
Những bài viết của họa sĩ, nhà sưu tầm cổ vật TKC, các bài viết của tác giả về gốm Việt
Nam:
Gốm hoa nâu, gốm hoa lam, gốm men ngọc..., 1 số hình ảnh các cổ vật đặc trưng của VN.
5. "Đồ gốm cố truyền Việt Nam"- Tg: Bùi Ngọc Tuấn
- Con Nghê - linh vật thuần Việt .
- Chu Đậu, tuyệt đỉnh của đồ gốm cổ truyền Việt Nam .
- Giới thiệu đồ gốm cổ truyền Việt Nam .
- Men lam Huế, xác Tàu hồn Việt .
- Bình và ấm Việt Nam .
- Nét vẽ dân gian trên đồ gốm cổ truyền Việt Nam .
- Bát Tràng, truyền thống liên tục .
- Đồ gốm đời Lý-Trần, thời thăng hoa .
- Một vài thắc mắc khi đọc những bài về đồ gốm cổ Việt Nam của Bùi ngọc Tuấn .
- Về đồ gốm Chu Đậu .
- Bụt chùa nhà
6. “Hơn nửa đời hư” – Tg Vương Hồng Sển.
7. “Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn” – Tg Trần Đức Anh Sơn, NXB ĐHQG Hà Nội 2008.
Cuốn sách bao gồm các chương:
- Chương 1: Về thuật ngữ đồ sứ ký kiểu.
- Chương 2: Đồ sứ ký kiểu trước thời Nguyễn.
+ Đồ sứ ký kiểu các chúa Nguyễn đàng ngoài.
+ Đồ sứ ký kiểu các chúa Nguyễn đàng trong.
+ Đồ sứ ký kiểu thời Tây Sơn.
- Chương 3: Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.
+ Các sứ bộ triều Nguyễn với việc ký kiểu đố sứ.
+ Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.
+ Phương thức ký kiểu và lưu giữ đồ sứ.
- Chương 4: Đặc điểm mỹ thuật của đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.
- Chương 5: Văn tự trên đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.
8. “Khảo về đồ sứ Trung Hoa cổ” – Vương Hồng Sển, xuất bản 1971(có bản gốc)
Nội dung cuốn sách:
• Phần thứ nhất:
+ Chương 1: Khảo về thuật làm đồ gốm Trung hoa, đồ gốm sứ với người Trung hoa.
+ Chương 2: Bước đường tiến hóa từ thuở sơ khai đến thế kỷ XVIII
+ Chương 3: Khảo về vật liệu cần thiết để làm ra đồ sành. Các loại đất dung làm đồ gốm,
đồ
sứ.
+ Chương 4: Phương pháp chế tạo đồ sành
+ Chương 5: Hình thù và công dụng của đồ sành, đồ sứ.
+ Chương 6: Ý nghĩa của các kiểu vẽ trên sứ tàu. Cách tổ chức làm việc trong lúc vẽ.
+ Chương 7: Kỹ thuật vẽ trên đồ sứ, kỹ thuật vẽ trên thai(trên sành chưa tráng men).
+ Chương 8: Các tích tuồng kiểu vẽ trên đồ sứ.
+ Chương 9: Nói về niên hiệu chế tạo và các ký hiệu khác trên đồ sành, đồ sứ.
• Phần thứ 2:
+ Chương 1: Từ thượng cổ cho đến Hán(?-220 Tây lịch)
+ Chương 2: Từ Hán sang Đường.
+ Chương 3: Từ đường(618- 907) qua Ngũ Đại Tàn Đường(907-960).
+ Chương 4: Triều Đại Tống(960 – 1276).
+ Chương 5: Yuan, Nguyên Mông Cổ(1279-1368).
+ Chương 6: Minh(1368-1644)
+ Chương 7: Đại Thanh(1644-1912)
+ Chương 8: Từ việc xuất cảng đồ sành ra ngoại quốc đến các công ty Đông Ấn Độ
+ Chương 9: Đồ gốm Bát Tràng.
+ Chương 10: Tổng lược về mỹ thuật Việt Nam…
….Mục lục, ký hiệu, hình ảnh.
9. Gốm sứ Trung hoa thời Minh Thanh – hoa văn rồng phụng.
Nội dung cuốn sách:
• Rồng và hoa văn rồng trên gốm sứ Trung hoa thời Minh Thanh
+ Rồng Trung hoa
+ Hoa văn rồng trên gốm sứ Trung hoa thời Minh Thanh
- Hoa văn long
- Hoa văn thủy long
- Chính diện long
- Hoa văn châu long
- Hoa văn hí châu long
- Xuyên hoa long
- Đoàn long
- Li long
- Hoa văn ứng long
- Hoa văn quỳ long
- Hoa văn quá chi long
- Long ngư…
• Phụng và hoa văn phụng trên gốm sứ Trung hoa thời Minh Thanh
+ Chim phụng trong truyền thống văn hóa Trung hoa
+ Hoa văn phụng trên gốm sứ Trung hoa thời Minh Thanh
- Hoa văn chim phụng
- Hoa văn song phụng
- Hoa văn đoàn phụng
- Hoa văn quỳ phụng
- Hoa văn chim phụng
- Hoa văn long phụng
….Kèm theo các hình ảnh……
10. “GỐM BIÊN HÒA” xuất bản năm 2004
Tác giả: Th.s Phan Đình Dũng, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Yên Tri.
NXB: Đồng Nai(sách tài trợ, ko bán ngoài thị trường).
Tóm tắt nội dung cuốn sách: cuốn sách gồm 5 chương
+ Chương 1: Gốm tiền, sơ sử trên vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai…
1. Khái quát về gốm tiền, sơ sử Đồng Nai qua công tác khảo cổ.
2. Một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu đồ gốm tiền, sơ sử
3. Nhận xét chung về gốm Biên Hòa, Đồng Nai
+ Chương 2: Các làng gốm cổ Biên Hòa:
1. Các làng gốm cổ Biên Hòa
2. Các nguồn ảnh hưởng đến gốm mỹ nghệ Biên Hòa
+ Chương 3: Ngôi trường làm đẹp cho đời: Trường mỹ thuật Biên Hòa – Gốm mỹ nghệ lan
tỏa
1. Trường dạy nghề Biên Hòa(1904 – 1964)
2. Trường trung học mỹ thuật trang trí Đồng Nai(1978 – 1998)
3. Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai(1998 tới nay)
4. Những bàn tay vàng nghề gốm
5. Hợp tác xã mỹ nghệ Biên Hòa
6. Xưởng gốm CÉDO
+ Chương 4: Kỹ thuật làm gốm Biên Hòa từ đầu thế kỷ XX tới nay
1. Nguyên liệu làm gốm: đất sét
2. Các phương pháp tạo hình gốm
3. Men gốm
4. Nung gốm
+ Chương 5: Tương lai gốm Biên Hòa
Phụ lục và TL tham khảo
11. “Mỹ thuật thời Lý” xuất bản 1973(120 trang) - Viện nghệ thuật – Bộ Văn Hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Nùng(Chủ biên),Nguyễn Du Chi, Nguyễn Tiến Cảnh, Chu Quang Trứ,
Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyễn Bá Vân
Tóm tắt nội dung cuốn sách:
- Lời nói đầu.
- Nghệ thuật kiến trúc thời Lý
- Điêu khắc thời Lý
- Hội họa thời Lý
- Trang trí thời Lý
- Đồ gốm thời Lý
- Một số di tích thời Lý
- Tài liệu tham khảo
12. “Mỹ thuật thời Trần” – xuất bản 1977 (437 trang)- Viện nghệ thuật – Bộ Văn Hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Nùng(Chủ biên),Nguyễn Du Chi, Nguyễn Tiến Cảnh, Chu Quang
Trứ,
Nguyễn Bá Vân
Tóm tắt nội dung cuốn sách:
- Lời nói đầu
- Kiến trúc
- Điêu khắc
- Hội họa và trang trí
- Đồ gốm
- Phần chú thích

Ai có nhu cầu giao lưu cả bộ gồm 12 cuốn hay mua lẻ xin liên hệ với tôi qua sđt 0979 2 7 O
78 6

Xin cảm ơn các bạn đã xem tin!
Thân.

(0/0)
wink winked smile
am belay feel
fellow laughing lol
love no recourse
request sad tongue
wassat crying what
bully angry

Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ khách hàng
Hỗ trợ kỹ thuật
Thống kê
Thành viên
: 731957
Bản tin
: 481415
Quảng cáo
Loading...
Giá vàng SJC (VNĐ/Chỉ)
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L
3,314,000
3,339,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c
3,304,000
3,334,000
Vàng nữ trang 99,99%
3,274,000
3,334,000
Vàng nữ trang 99%
3,241,000
3,301,000
Vàng nữ trang 75%
2,395,800
2,515,800
Vàng nữ trang 58,3%
1,838,900
1,958,900
Vàng nữ trang 41,7%
1,285,400
1,405,400
Hà Nội Vàng SJC
3,314,000
3,341,000
Đà Nẵng Vàng SJC
3,314,000
3,341,000
Nha Trang Vàng SJC
3,313,000
3,341,000
Cà Mau Vàng SJC
3,314,000
3,341,000
Buôn Ma Thuột Vàng SJC
3,313,000
3,341,000
Bình Phước Vàng SJC
3,311,000
3,342,000
Huế Vàng SJC
3,314,000
3,341,000
10:27:16 AM 28/05/2016
Nguồn SJC
Tăng giảm trong tuần
Tỉ giá Ngoại tệ
15,991
16,231
16,968
17,344
22,370
22,729
24,857
25,155
32,454
32,974
2,845
2,902
0
346
201
205
0
20
0
5,529
16,074
16,398
616
642
22,350
22,420
18:01 - 29/05/2016
Nguồn Vietcombank